Contact

Contact


“NARZĘDZIOWNIA-MECHANIK” Sp. z o.o.

140, rue Częstochowska, 62-800 Kalisz, Pologne

Comment nous rejoindre ?

Service client

Phone : + 48 62 768 54 14
Mobile : + 48 663 613 331
E-mail : marketing@narzedziownia-mechanik.pl

Numéro identifiant TVA PL 618-18-95-066,
Numéro d’identification de l’employeur 250978025,

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wpisana pod nr KRS 0000012515
Wysokość Kapitału Zakładowego 14 116 000 zł

Scroll to top